Najčešća pitanja

Proverite da li su Vam glavni osigurači kotla ispravni i ukoliko su automatski da li su namešteni u položaj ON. Ukoliko su osigurači ispravni proverite osigurač komande na kotlu.
Proverite da li Vam je iz nekog razloga izbacio sigurnosni termostat,i ako jeste resetujte ga. Ukoliko nije,proverite da li Vam je uključen sobni termostat,i ako jeste da li je dostigao željenu temperaturu,te je stoga isključio dalji rad grejača.
Proverite da li su Vam uključeni svi grejači kotla i da li je termostat na kotlu podešen na zadovoljavajuću temperaturu . Pozovite stručno lice kako bi proverili da li kotao ima sve tri faze. Proverite da li u sistemu grejanja imate višak vazduha i ukoliko je potrebno odzračite kompletan sistem. Pozovite ovlašćenog servisera kako bi se utvrdilo da li su svi grejači ispravni.