b-line-long
b-line
b-line-sema

1. Sigurnosni termostat, 2. Termomanometar, 3. Regulacioni termostat, 4. Prekidači, 5. Osigurač komande, 6. Sonda za termostate, 7. Elektrooprema, 8. Oplata kotla, 9. Uvodnice za kabl, 10. Aut. ozračno lonče, 11. Ekspanziona posuda, 12. Izolacija, 13. Telo kotla, 14. Grejač, 15. Cirkulaciona pumpa, 16. Slavina PiP, 17. Izlazna cev, 18. Povratna cev, 19. Kugla ventil sa holenderom, 20. Sigurnosni ventil

 

Ovi kotlovi su idealni za stambene prostore, odnosno objekte u kojima se iznova rade sistemi centralnog grejanja. Predstavlja seriju blok kotlova u koje su integrisane sve komponente potrebne za kompletan rad jedne mini kotlarnice. U odnosu na obične kotlove gde je potrebno uz iste montirati ostale elemente grejanja, u ovom modelu se sve to nalazi u oplati kotla. Iz kotla dalje idu samo cevi, i samim tim predstavlja najlepši mogući način grejanja na električnu energiju. Dimenzije kotlova su skladne i osmišljene kako bi montaža bila jednostavna i laka.

SMART Mogućnost povezivanja releja za SMS uključenja/isključenja kotla.

U kotlovima ove serije je montiran i sigurnosni sistem za pad pritiska u mreži. Ukoliko iz nekog razloga pritisak u kotlu opadne na nedovoljni nivo potreban za bezbedan rad, kotao automatski prestaje sa radom!
Dupli sistem prekida rada kotla u slučaju pregrevanja. Sigurnosni termostat prekida komande grejača.

U standardnoj verziji kotao dolazi sa ozrakom namenjenom za niskomontažno postavljanje. Kotlovi se izrađuju od 4,5 do 36 kW. Do 9 kW priključak može biti monofazni, dok je za ostale obavezan trofazni priključak.

  • U kotlovima serije E-LINE se nalaze bešumni kontaktori ABB i ISKRA.

  • Kotlovi su opremljeni trostepenom regulacijom uključenja čime se postiže bolji, i pre svega ekonomičniji rad kotlova.

  • Dimenzije kotlova su minimalne čime se omogućava jednostavnija montaža.

  • Kotlovi su izolovani tervolom sa ojačanom aluminijumskom folijom.

  • Za montiranje kotlova isporučuje se set za montažu.

  • Za priključak na mrežu sistema isporučuju se ventili.

 

 

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TIP
KOTLA
SNAGA
KOTLA
GREJNA
GRUPA
OSIGURAČNAPOJNI
KABL
ZAPREMINA
KAZANA
PRIKLJUČAK
COL
DIMENZIJE (mm)
visinaširinadubina
B-6 *III6 kW6 kW3 x 20 A5 x 1.5 mm26,5 lit3/4"650 mm350 mm220 mm
B-9 *III9 kW9 kW3 x 20 A5 x 2.5 mm26,5 lit3/4"650 mm350 mm220 mm
B-1212 kW6,6 kW3 x 25 A5 x 4 mm28 lit1"650 mm350 mm220 mm
B-12 III12 kW4,4,4 kW3 x 25 A5 x 4 mm28 lit1"650 mm350 mm220 mm
B-1818 kW12,6 kW3 x 35 A5 x 6 mm211 lit1"650 mm400 mm250 mm
B-18 III18 kW6,6,6 kW3 x 35 A5 x 6 mm211 lit1"650 mm400 mm250 mm
B-24 III24 kW12,6,6 kW3 x 50 A5 x 10 mm215 lit1"650 mm460 mm250 mm
B-30 III30 kW12,12,6 kW3 x 50 A5 x 10 mm215 lit5/4"650 mm460 mm250 mm
B-36 III36 kW12,12,12 kW3 x 63 A5 x 16 mm220 lit5/4"650 mm460 mm250 mm

III – trostepena regulacija *III – mogućnost trostepene regulacije