b-plus-line-long
b-plus-line

 

 

 

Ova serija kotlova je nadgradnja serije B-LINE. S obzirom na stalnu potražnju za nečim novim, a u dogovoru sa iskusnim monterima, osmislili smo seriju ovih kotlova koji se izrađuju sa razdelnicima.
Razdelnici se koriste za centralizovanu raspodelu toplotne energije u površinskim i radijatorskim sistemima grejanja, i montirani su u svoj mini orman koji se vezuje za standardnu oplatu B-LINE.

SMART Mogućnost povezivanja releja za SMS uključenja/isključenja kotla.

  • Razdelnici se montiraju od 2 do 10 krugova.
  • Najbolje rešenje za kombinacije podnog i radijatorskog grejanja.
  • Dimenzije kotlova su minimalne, što omogućava jednostavniju montažu.
  • Kotlovi su izolovani tervolom sa ojačanom aluminijumskom folijom.
  • Za montiranje kotlova isporučuje se set za montažu.
  • Za priključak na mrežu sistema isporučuju se ventili.