e-line-long
e-line
e-line-sema_1

1. Osigurač komande, 2. Sigurnosti termostat, 3. Regulacioni termostat, 4. Prekidač, 5. Uvodnice za kabl, 6. Oplata kotla, 7. Telo kotla, 8. Sonda za termostat, 9. Ozračena slavina, 10. Izolacija, 11. Priključnice kleme, 12. Kontaktori, 13. Grejači, 14. Povratna cev, 15. Muft ½" za slavinu PIP, 16. Izlazna cev

 

Predstavlja seriju kotlova koja svojim radom i izgledom omogućava potpuno zadovoljstvo grejanja svih vrsta kako stambenih, tako i poslovnih objekata. Kotlovi su opremljeni savremenom tehnologijom i potpunim regulacionim i sigurnosnim elementima rada pomoću kojih je postignut visok nivo kvaliteta i potpuno nečujan rad ovog proizvoda.

SMART Mogućnost povezivanja releja za SMS uključenja/isključenja kotla.

Posebna povoljnost kod ovih kotlova je rotirajuća komandna tabla, čijom rotacijom kotao može biti ili visokomontažni ili niskomontažni. Na kotlu se nalaze dva priključna mufa sa gornje i donje strane, na koje se zavisno od tipa kotla (niskomontažni ili visokomontažni) montira ozraka, odnosno slavina za punjenje i pražnjenje vode.

U standardnoj verziji kotao dolazi sa ozrakom namenjenom za niskomontažno postavljanje. Kotlovi se izrađuju od 4,5 do 36 kW. Do 9 kW priključak može biti monofazni, dok je za ostale obavezan trofazni priključak.

  • U kotlovima serije E-LINE se nalaze bešumni kontaktori ABB i ISKRA.

  • Kotlovi su opremljeni trostepenom regulacijom uključenja čime se postiže bolji, i pre svega ekonomičniji rad kotlova.

  • Dimenzije kotlova su minimalne čime se omogućava jednostavnija montaža.

  • Kotlovi su izolovani tervolom sa ojačanom aluminijumskom folijom.

  • Za montiranje kotlova isporučuje se set za montažu.

 

 

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TIP
KOTLA
SNAGA
KOTLA
GREJNA
GRUPA
OSIGURAČNAPOJNI
KABL
ZAPREMINA
KAZANA
PRIKLJUČAK
COL
DIMENZIJE (mm)
visinaširinadubina
E-6 *III6 kW6 kW3 x 20 A5 x 1.5 mm26 lit1540 mm240 mm180 mm
E-9 *III9 kW9 kW3 x 20 A5 x 2.5 mm26 lit1540 mm240 mm180 mm
E-1212 kW6,6 kW3 x 25 A5 x 4 mm28 lit1540 mm240 mm180 mm
E-12 III12 kW4,4,4 kW3 x 25 A5 x 4 mm28 lit1540 mm240 mm180 mm
E-1818 kW12,6 kW3 x 35 A5 x 6 mm211 lit1540 mm280 mm190 mm
E-18 III18 kW6,6,6 kW3 x 35 A5 x 6 mm211 lit1540 mm280 mm190 mm
E-24 III24 kW12,6,6 kW3 x 50 A5 x 10 mm217 lit5/4540 mm280 mm250 mm
E-30 III30 kW12,12,6 kW3 x 50 A5 x 10 mm217 lit5/4540 mm280 mm250 mm
E-36 III36 kW12,12,12 kW3 x 63 A5 x 16 mm220 lit5/4540 mm330 mm250 mm

III – trostepena regulacija *III – mogućnost trostepene regulacije