max-line-long
max-line

 

 

 

TIP (kW)DIMENZIJE
visinaširinadubina
ML 42, 50, 601100 mm530 mm400 mm
ML 70, 80, 1001100 mm550 mm500 mm
ML 120, 1301150 mm600 mm700 mm
ML 1501200 mm600 mm750 mm
ML 1801250 mm650 mm850 mm
ML 200, 2501250 mm650 mm850 mm
ML 3001250 mm650 mm1000 mm

*Dimenzije se po zahtevu kupca mogu korigovati.

Ova serija kotlova predstavlja kotlove većih snaga, koji su namenjeni za veća postrojenja, gde je potrebno zagrevanje ili dogrevanje nekih većih kvadratura.
Kotlovi se sastoje od elektro ormana sa procesnom opremom i ormana sa kazanom kotla sa grejačima. U ovoj seriji kotlova svaki grejač ima svoj kontaktor za uključenje, i po tri automatska osigurača. Kotlovi raspolažu sa vremenskim relejima koji kaskadno uključuju grupe grejača zavisno od tipa kotla, što poboljšava sam rad kotla. Svaki od kotlova iz ove serije ima svoj glavni prekidač kojim se uključuje odnosno isključuje glavni napon kotla. Zavisno od tipa, kotao ima do šest komandnih prekidača kojima se uključuju određene grupe grejača. U kotlovima su ugrađeni ventilatori za hlađenje ormana sa termostatskim regulisanjem, sa jednim regulacionim, dva sigurnosna termostata i termometrom.
Proizvodnju ove serije čine kotlovi snage od 42kW do 300kW, mogu biti sa priključnim cevima sa leve, desne ili zadnje strane kotla.

 

max-line-bulk

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS

RED.
BR.
SNAGA
KOTLA
KALORICNA
MOC
SNAGA
GREJACA
STRUJNO
OPTERECENJE
JACINA
OSIGURACA
PRESEK NAPOJNOG VODA
1.50 kW180.000 kJ/h5 x 10 kW76 A3 x 80 APPOO 4 x 25 mm2 + 1 x 10 mm2
2.60 kW216.000 kJ/h6x 10 kW91 A3 x 100 APPOO 4 x 35 mm2 + 1 x 25 mm2
3.80 kW288.000 kJ/h8x 10 kW121 A3 x 125 APPOO 4 x 50 mm2 + 1 x 35 mm2
4.100 kW360.000 kJ/h10x 10 kW151 A3 x 160 APPOO 4 x 70 mm2 + 1 x 35 mm2
5.120 kW432.000 kJ/h12x 10 kW182 A3 x 200 APPOO 4 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2
6.150 kW540.000 kJ/h15x 10 kW227 A3 x 250 A2 x PPOO 4 x 50 mm2 + 1 x 25 mm2
7.160 kW576.000 kJ/h16x 10 kW242 A3 x 250 A2 x PPOO 4 x 50 mm2 + 1 x 25 mm2
8.180 kW648.000 kJ/h18x 10 kW273 A3 x 300 A2 x PPOO 4 x 70 mm2 + 1 x 35 mm2
9.200 kW720.000 kJ/h20x 10 kW303 A3 x 315 A2 x PPOO 4 x 70 mm2 + 1 x 35 mm2
10.220 kW792.000 kJ/h22x 10 kW333 A3 x 350 A2 x PPOO 4 x 70 mm2 + 1 x 35 mm2
11.240 kW864.000 kJ/h24x 10 kW364 A3 x 400 A2 x PPOO 4 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2
12.250 kW900.000 kJ/h25x 10 kW378 A3 x 400 A2 x PPOO 4 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2
13.260 kW936.000 kJ/h26x 10 kW393 A3 x 400 A2 x PPOO 4 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2
14.280 kW1.008.000 kJ/h28x 10 kW424 A3 x 500 A2 x PPOO 4 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2
15.300 kW1.800.000 kJ/h30x 10 kW455 A3 x 500 A2 x PPOO 4 x 95 mm2 + 1 x 50 mm2