SAVETI

Vršite redovne kontrole kotla

Poželjno je pred početak svake grejne sezone pozvati ovlašćenog servisera kako bi se kotao detaljno pregledao i pustio u ponovni rad. Spisak nasih servisera možete naći ovde.


Uštedite pomoću sobnog termostata

Instaliranjem sobnog termostata i definisanjem njegovog režima rada  se može sačuvati približno 10% električne energije. Pomoću programskih sobnih temostata korisnik ima mogućnost detaljnog programiranja  za 7 dana u nedelji.