Vršite redovne kontrole kotla

Poželjno je pred početak svake grejne sezone pozvati ovlašćenog servisera kako bi se kotao detaljno pregledao i pustio u ponovni rad.
Spisak nasih servisera možete naći ovde.
servis-elektricnog-kotla